proces consultancy en opstellingen

Opstellingenwerk staat lijnrecht tegenover huidige proces-consultancy. Totale openheid en naiviteit. Intentie en context zijn belangrijk, maar intuitief-zijn is leading. Voorbereiden op inhoud wil niet een betere opstelling creeren. Vertrouwen op het niet-weten en laten leiden door het veld, naieve vragen durven stellen, sturen van de groep zijn belangrijke pijlers. De ontwikkeling kun je vergelijken met…

Boven- en onderstroming samen maken de stroming van de rivier naar zakelijk succes

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over onderstromen, en in zakelijk perspectief noemt men dit dan vaak het gesprek met elkaar aangaan, de diepere drijfveren van een managementteam achterhalen of missie-visie-waarden sessies ervaren door er samen over te spreken. In deze of soortgelijke bewoordingen bieden verandermanagers en leiderschapstrainers hun producten aan. Men geeft aan…

Consultancy en opstellingen

Opstellingenwerk staat lijnrecht tegenover huidige proces-consultancy. Totale openheid en naiviteit. Intentie en context zijn belangrijk, maar intuitief-zijn is leading. Voorbereiden op inhoud wil niet een betere opstelling creeren. Vertrouwen op het niet-weten en laten leiden door het veld, naieve vragen durven stellen, sturen van de groep zijn belangrijke pijlers. De ontwikkeling kun je vergelijken met…

Familiebedrijf opstelling

Een opstelling over een familiebedrijf is een bijzondere organisatieopstelling. Dit omdat bij familiebedrijven de opstelling van de familie de organisatie binnen komt. In principe kun je de familiebedrijf organisatieopstelling niet 100% los zien van de familieopstelling. Bij een familiebedrijf is naast anciniteit in het bedrijf ook de leeftijd van de familieleden van belang. De passie van…

Teamopstellingen

Het team respectvol toetreden. Laat iedereen even lang even zeggen hoe het gaat (Sharing). Iedereen staat dan even in het licht. Veiligheid ontstaat door structuur en openheid te bieden. Niet zelf te oordelen en iedereen evenveel aandacht te geven. Het verlangen moet er zijn om authentiek bij elkaar te zijn. Je mag wel alles benoemen…

De onderstroom

Als organisatieopsteller werk je vooral met de onderstroom in het hier en nu. Los van organisatieopstellingen als systeem dien je als opsteller de intentie te hebben om  de onderstroom te voelen.  De vorm is de weg van de intuïtie in organisatieopstellingen, dat volg je en van daaruit stel je vragen. Er zit vaak nog een heel…