proces consultancy en opstellingen

Opstellingenwerk staat lijnrecht tegenover huidige proces-consultancy. Totale openheid en naiviteit. Intentie en context zijn belangrijk, maar intuitief-zijn is leading. Voorbereiden op inhoud wil niet een betere opstelling creeren. Vertrouwen op het niet-weten en laten leiden door het veld, naieve vragen durven stellen, sturen van de groep zijn belangrijke pijlers. De ontwikkeling kun je vergelijken met…

Missie/visie/waarden opstellingen en scenario’s een gouden duo.

Een tijdje geleden mocht ik een missie/visie/waarden opstelling doen bij een gefuseerde grote organisatie. Intuïtief zette ik daarbij ook het scenario-planningsinstrument in. Scenario’s zijn verhalen over mogelijke toekomsten gebaseerd op feiten uit het verleden. Scenario’s hebben vaak ludieke namen, die deze toekomst duiden. Zoiets als ‘springende dolfijn’, of ‘diep zwemmende walvis’.   Het mooie van…

Boven- en onderstroming samen maken de stroming van de rivier naar zakelijk succes

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over onderstromen, en in zakelijk perspectief noemt men dit dan vaak het gesprek met elkaar aangaan, de diepere drijfveren van een managementteam achterhalen of missie-visie-waarden sessies ervaren door er samen over te spreken. In deze of soortgelijke bewoordingen bieden verandermanagers en leiderschapstrainers hun producten aan. Men geeft aan…